20687.png
TŁO CPE.png
TŁO CPE.png

Główne Cele działalności: 

- wsparcie mentalne rodziców/opiekunów wyjątkowych ( czyt. niepełnosprawnych ) dzieci, grupy wsparcia ( jak np. grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzmem )

- organizowanie wykładów/warsztatów/pogadanek dla Rodziców Wyjątkowych Dzieci o tematyce nie tylko związanej z niepełnosprawnością, opieką nad osobą niepełnosprawną ale również na tematy, które zostaną zasugerowane przez samych zainteresowanych patrz system logowania

- zwrócenie uwagi na rodzeństwo poprzez wspólne uczestnictwo np. w organizowanych wydarzeniach na terenie CPE oraz poza nim, warsztaty integracyjne ( jak np. pieczenie pierników, zdrowe słodkości, gotowanie, zajęcia z rękodzieła itp. )

- aktywizowanie zawodowe rodziców ( powrót na rynek pracy bądź przekwalifikowanie ) – pomoc w odnalezieniu/rozwinięciu lub zmianie drogi zawodowej tudzież pasji

- aktywizowanie rodziców do poprowadzenia zajęć w CPE ( wykłady/warsztaty )

- możliwość skorzystania z porady specjalisty ( psycholog, dietetyk, coach, doradca zawodowy, trener, terapia par, seksuolog itp. ) patrz system logowania

- możliwość skorzystania z opieki nad dzieckiem w miejscu zamieszkania ( wolontariusze, którzy mają już doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ) patrz system logowania

- pomoc rodzicom, prawnym opiekunom osób niepełnosprawnych w aktywności fizycznej wraz z podopiecznymi, poprzez użyczanie specjalistycznych wózków biegowych dla osoby niepełnosprawnej, oraz edukowanie w zakresie aktywności fizycznej wraz z dzieckiem/podopiecznym

- podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym innych organizacji, placówek, instytucji

- wszystkie wydarzenia, które organizujemy są również dostępne dla każdej osoby zainteresowanej tematyką zajęć w CPE

TŁO CPE.png
TŁO CPE.png