20687.png
PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg
Projekt realizowany w ramach konkursu 1/2018 pn. ”Szansa-Rozwój-Niezależność” pod nazwą: 
“Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną z Wielkopolski” 
współfinansowany ze środków PFRON. 
Termin realizacji projektu: 
1.01.2019 – 31.03.2020 
Warunki rekrutacji do projektu: 
Projekt skierowany dla Rodzin/Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Poznania i powiatu, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
Forma wsparcia: 
Wsparcie Asystenta, Wolontariusza oraz Psychologa w opiece nad osobą niepełnosprawną

Harmonogram Działań: 
1.01.2019-31.03.2020
z projektu skorzysta 12 rodzin zmagających się z niepełnosprawnością z
Poznania i powiatu. 
Spotkania ustalane indywidualnie z Rodzinami biorącymi udział w projekcie. 
PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg
Projekt realizowany w ramach konkursu 1/2018 pn. “Szansa-Rozwój-Niezależność” pod nazwą: 
“Zdrowy Rodzic / Zdrowe Dziecko – szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami” 
współfinansowany ze środków PFRON. 
Termin realizacji projektu: 
1.01.2019 – 31.03.2020
Warunki rekrutacji do projektu: 
Projekt skierowany dla Rodzin/Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Poznania i powiatu, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Forma wsparcia: 
Aktywne uczestnictwo w warsztatach połączonych z wykładami na temat żywienia osób z niepełnosprawnością wraz z wykładem na temat radzenia sobie ze stresem. 

Miejsce realizacji: 
Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź
Harmonogram Działań: 
Poznań 
6-7 lipiec 2019  r. 
Wrocław
10-11 wrzesień 2019 r. 
Warszawa
13-14 listopad 2019 r. 
Łódź 
15-16 styczeń 2020 r. 
Wojewoda Wielkopolski 300dpi.jpg
Realizacja programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 
Zadanie pt:
"Szczęśliwy Rodzic - Szczęśliwe Dziecko"
Cykl spotkań dotyczących zmagań z bycia rodzicem niepełnosprawnego dziecka.

Termin realizacji projektu:
06.2019 - 12.2019 
Harmonogram Działań:

16.07 18:00 Mindfulness 

13.08 17:00 Warsztaty szybko zdrowo sezonowo

24.08 16:00 Warsztaty szybko zdrowo sezonowo

07.09 10:00 Porozumienie bez przemocy

10.09 10:00 Warsztaty szybko zdrowo sezonowo

18.09 10:00 Porozumienie bez przemocy

21.09 10:00 Mindfulness

26.09 18:00 Porozumienie bez przemocy

02.10 10:00 Zarządzanie Stresem

08.10 10:00 Mindfulness

16.10 18:00 Zarządzanie Stresem

12.10 10:00 Zarządzanie Stresem

06.11 18:00 Warsztaty – patologiczny strach i lęk

16.11 10:00 Warsztaty – patologiczny strach i lęk

27.11 10:00 Warsztaty – patologiczny strach i lęk

02.12 10:00 Emocje w wyjątkowym rodzicielstwie

07.12 10:00 Emocje w wyjątkowym rodzicielstwie

11.12 18:00 Emocje w wyjątkowym rodzicielstwie