©2019 by Centrum Pozytywnej Energii     ul. Szamarzewskiego 54     60-552 Poznań